PRODUKTER


- session, forløb og workshops/kurser

De fleste anerkender menneskers kompleksitet. Men glemmer, at være åben for deres egen. 

Lotte evner at se gennem kompleksitet og blev min guide på en rejse til sider af mig selv,

jeg ikke kendte eller troede på var mine. Det åbnede til helt nye veje for en mere hel kommunikation.

En rejse venter for den, der tør sætte sin modvilje på prøve.

SESSION

Performance træning i forbindelse med en forestående opgave. Det kan være et oplæg for et større publikum eller et team, et foredrag, en optræden, en casting eller en audition.

Det er også en oplagt mulighed for dig, som vil undersøge om denne arbejdsform er den rigtige for dig. Uanset hvad du har brug for hjælp til, vil vi i løbet af en session afdække dine personlige behov og udviklingspunkter, og du vil allerede ved første møde gå hjem medbrugbart hjemmearbejde,og en klar retning for et hensigtmæssigtpersonligtfokus.

Arbejdet består af samtale, visualisering og praktiske øvelser.

FORLØB

For dig som har brug for her og nu performance træning i forbindelse med en forestående opgave. Det kan være et oplæg for et større publikum eller et team, et foredrag, en optræden, en casting eller en audition.

Et forløb strækker sig over en længere periode - på ca.et halvt til et helt år. Det er en intensiv proces, som ikke alene udvikler dig professionelt, men i særdeleshed også personligt og spirituelt. Arbejdet tager afsæt i dine professionelle udfordringer udfra overbevisningen om, at din livshistorie og dine aktuelle tankevaner spiller en hovedrolle i hvordan du trives og lykkes med performance og kommunikation på jobbet.

Mit mål med at gøre dig til en stærk og fri performer står klippefast, men vejen dertil afhænger af din historie. Forløbet bliver således en unik rejse, hvor din egen personlige kraft - og de modstande som står i vejen for udfoldelse af den, er motor og vejviser.

Min arbejdsform er et mix af 30 års arbejde med scene, drama og performance, 20 års erfaring med undervisning og formidling, og en særlig evne til at læse mennesker og adfærd. I træningsforløbet med mig vil du opleve en solid erfaring med performance, en dyb indsigt i dine iboende ressourcer, og frigørelse fra uhensigtsmæssig kontrol og ubehag ved performance.


Udover samtale vil vi arbejde med praktiske øvelser omkring:


Energi
Krops bevidsthed
Komfortzone
Stemmetræning
Diktion og replik
Vejrtrækning, afspænding og visualisering
Udstråling og karisma
Musikalitet, tempo og timing
Disposition og forberedelse
Scenisk kompetence
Kontakt til publikum
Improvisation
Nuets kraft
Storytelling
Dramatisk fornemmelse
Videotræning

TRUE PERFORMANCE

Nyskabende powertræning for ledere og ansatte. Kursets varighedtilrettelægges i samarbejde med virksomheden udfra specifikke behov, og kan strække sig fra 1-3 fulde dage. Tilbud gives efter uforpligtende møde.

Mulighed for levende musiker på kurset, hvilket intensiverer processen.

Dette kursus giver jeres gruppe et kærligt sparkog et fælles afsæt for intern og eksternvækst. I vil opleve hvor klart alting bliver, når den menneskeligenatur kommer i spil, og når kroppens fintfølende ressourcer får lov at være med.


Min arbejdsformgår tæt på, også på det personlige plan, menaltid i en stemning af respekt, tillid og omsorg. I vil oplevedybde, alvor, erkendelser, aha-opdagelser, masser af humor og grin, og måske også lidt tårer. Det hele er med, fordi jeg målrettet sigter efter at få hele mennesker på banen.

Det kendetegnende for dette kursus, er at der fra start skabes et rum, hvor tingene kan siges og mærkessom de er. Det som avlerubehag ogmodstand, identificeres og vendes til brugbar kraft. Der opstår en gensidig respekt og opmærksomhed i teamet, og det blivertydeligt, hvordan de personlige ressourcer styrkes, og skaber retning for autentisk, levende og kreativ performancekultur.

Træningen tager afsæt i arbejdet med komfortzonen, det levende kropssprog og troen på, at det som tilsyneladende mangler, allerede er tilstede. Arbejdets fokus er personlig kraft, udstråling og absolut scenisk frihed iforbindelse med præsentation, formidling og kommunikation.

Den enkelte oplever hvor befriende let det er at performe, når indre modstandes årsager identificeres og anerkendes.

Gruppen oplever hvor livsbekræftende og styrkende det er, at se hinanden slippe kræfterne løs og give med hele personligheden.

Der arbejdes med:


Fortidig historik
Det indre barn
Tankevaner
Kropssprogets signaler
Grounding og centrering
Nuets kraft
Nærvær
Sansetræning
Komfortzonen
Talentets natur
Visualisering
Afspænding
Vejrtrækning
Improvisation
Præsentation
At connecte med et publikum
Personlig gennemslagskraft
Stemmens virkemidler
Nervøsitet og energi
Udstråling og karisma
Bevidsthed og magnetisme
Gruppedynamik
Tempo og timing

SHOW YOUR SELF


Performance-kursus,

der rykker dig langt på kort tid

SHOW

YOUR

SELF

​Næste kursus: T/B/A

Sted: 

Pris: 

Tid: 

Døre åbner: 


Målgruppe: Alle som ønsker at styrke den personlige udstråling og gennemslagskraft i performance og kommunikation.


Der arbejdes intensivt med mikrofoner og eksplosiv eksponering fra scenen. Ingen er den samme efter dette kursus, det bliver en meget intens dag, og udbyttet er stort - du får max udbytte for din investering.

Musiker T/B/A er med gennem hele dagen.

For plads på kursus - skriv til info@lottearnsbjerg.com

PERFORMANCETRÆNING SOM SKABER MÆRKBAR FORANDRING PÅ FLERE PLANER


SHOW YOUR SELF er et skarpt og med garanti virksomt kursus i personlig gennemslagskraft. Kurset tager fat i dig lige dér hvor du er nu - og bringer dig videre til frihed, udstråling og mærkbar personlig gennemslagskraft.

Du er ikke den samme efter kursus - på den gode måde.

Dette kursus vil vise dig, at det er muligt at transformere uro, sceneskræk, negative tanker, smertefuld historik og dårlige vaner til din kraftkilde af personlige power. Modstande og blokeringer i dig kan blive til dine stærkeste kort og bevæge mennesker på et dybt og vedkommende plan!


Vi udvikler igennem:


Din sceniske kompetence
Din unikke udstråling

Din krops naturlighed og intelligens
Din unikke power og magnetisme
Din personlige gennemslagskraft
Din medfødte evne til kontakt
Dine sceniske virkemidler
Din stemme i sang og tale
Din vejrtrækning
Dine drømme

Dine resultater:


Transformation af nervøsitet til scenisk power
Stifinder til din unikke kraftfuldhed
Forståelse af uhensigtmæssige vaner
Redskaber til tackling af negative tankemønstre
Evne til at skabe energi og vibration i rum
Nøgle til oplevelse fremfor præstation
Fornemmelse for det magiske NU
Metodertil stærk kontakt med publikum
Større kropsbevidsthed og grounding
Enkle og brugbare metoder til at finde ro
Troen på at du kanimprovisere

Vi arbejder med:


Improvisation
Levende musik
Scenetræning
Skuespil
Drama
Bevægelse
Dans
Sang
Nuets kraft
Afspænding

“Den særlige Lotte Arnsbjerg-cocktail, der gør hende til en fremragende kursusleder, består i følgende: Lotte ser klart det unikke potentiale, der ligger i ethvert menneske og har sans for en persons sande natur. Samtidig spotter hun hurtigt, hvad der evt. forhindrer dette i at få plads, i at blive forløst. Med sin store faglighed, intuition, indfølingsevne, humoristiske sans, ønsket om det bedste for alle og kærlige væremåde gør hun det, der skal til for, at hver enkelt kursist flytter sig tættere på at elske at være sig selv og at udtrykke og vise dette selv til andre mennesker – og det hele på en måde, hvor man som kursist hele tiden føler sig fuldkommen tryg.”
Anja Nielsen, Skuespiller og digital redaktør, Ældre Sagen