Du allerede har det i dig, som der skal til for at levere en blændende performance

Jeg tør godt garantere dig, at du har alt hvad der skal til, for at gøre indtryk. Du skal ikke tilegne dig noget som du ikke har.  Det drejer sig ganske enkelt om, at give slip på det tilbagehold, som du af forskellige årsager har lært, at lægge ned over dig selv. Tilbageholdet har altid en årsag. Den hjælper dig med at definere - og derfra går det stærkt med din udvikling. Så snart du forstår årsagen bag dit tilbagehold, kan du nemlig transformere den til brugbar kraft.  Det hjælper jeg dig selvfølgelig også med.  Og det gode er, at selv tilbagehold, som har været der hele livet igennem, ofte slipper hurtigere, end du troede var muligt. 

TRUEFORMANCE

- fordi teknikker ikke er nok

KENDER DU DET?


Du står foran et publikum. Du har forberedt dig godt, og du synes du har styr på det. Men noget begynder at skride, og det fylder mere og mere. Du tænker på om publikumkan mærke, hvor nervøs du er og duføler dig nøgen og eksponeret. Uroen vokser og dumister overblikket. Du har mest lyst til at flygte, det skal bare overstås. Uroen forplanter sig i publikum. Det synligeubehag har taget over og detdu er her for at formidle, er trådt i baggrunden.

Noget af et skrækscenarie. Men bare rolig, situationen kan undgåes. Performance kan blive din yndlingsbeskæftigelse.


HVORFOR SKER DET?

Din krops reaktioner er et refleksivtsvar på dine tanker. Din krop, din stemme og din udstråling spejler din vurdering af dig selv nårdu performer. Selvom du har styr påindlærteteknikker, er den indre følelse den dominerende faktor. Din dom over dig selv kan ikke skjules og den påvirkerpublikums oplevelse af dig og din performance.

SÅDAN ARBEJDER VI

Trueformance-træningenarbejder med dig på mange planer, og udvikler dig privat og professionelt. Deter ikke terapi, men kan indimellem opleves terapeutisk, fordi du kommeri berøring med dybe lag i din opfattelse af dig selv. Hvor terapi ofte tager udgangspunkt i samtale, tager TRUEFORMANCE afsæt i alt det som din krop og dit udtryk fortæller, og finder på kort tid vejen og kontakten tildit performer talent.

Gennem 4 udviklings trin hjælper TRUEFORMANCE træningen dig til at gen-erobredine medfødte evner til at bruge din unikke personlige kraft og være dig, som du er. Du mærker hurtigt forskellen - det bliver sjovt og dybt inspirerende at performe - og dit publikum begynder at givedig en meget mere levende og positiv feedback.

Resultatet er ægte forandringfor mennesker og business.

DE 4 NØDVENDIGE UDVIKLINGSTRIN


ERKENDELSE
ACCEPT
OMSORG
HANDLING

At stå overfor et publikum er som at sætte sig selv under et forstørrelsesglas. Det bliver tydeligt, hvad du tænker om dig selv. Hvis du bedømmer dig selv negativt reagerer din krop. Og det gør den, fordi den er din ægte ven.

ERKENDELSE - KEND DET


Første udviklingstrin i TRUEFORMANCE-TRÆNINGEN er at opnå bevidsthed om de forskellige reaktioner du oplever i din krop, når du er "på".

De fleste af os har lært at gøre noget for at være noget.
Som børn var vi i kontakt med vores egen skaberkraft, energi og kreativitet, men gennem opdragelsen har vi lært at begrænse os. Nu skal vi på mange måder aflære os den læring, der handler om at være korrekte fremfor levende. Vi skal lære at blive ægte levende igen.

I det performative øjeblik går du ind i en tilstand, hvor alt som foregår i dig, bliver forstørret. Det kan ikke gemmes væk, og selvom du lader som om, det ikke er der, er det der alligevel.
At blive en stærk performer begynder med at erkende hvad der sker i dig.


ERKENDELSENS betydning for din PERFORMANCE:

Du møder det, der holder dig tilbage
Du forstår dine reaktioner
Du rummer det, der sker
Du ser alt i dig som en brugbar kraft

ACCEPT - ANDERKEND DET


Andet trin i TRUEFORMANCE-METODEN handler om at anerkende din krops reaktioner, og værdsætte dem, som naturlige svar på oplevelser, erfaring - og tanker om dig selv i forhold til en præstation. Når du forholder dig med accept til det som foregår i dig, sker der en mærkbar og synlig tranformation. Alene fordi du ikke behøver at kæmpe imod dig selv. Spændinger slipper og bliver til udstråling og performativ energi.

Det er mere enkelt end du tror: Vær ærlig overfor det som sker i dig, anerkend det, og giv det plads. Din bevidsthed vil transformere det til energi, som skaber retning, kraft, og varme, der ekspanderer i kontakten med publikum. Det er som at sætte stikket i kontakten. Når du giver dig selv lov til at være tilstede med det der er, i stedet for at dømme dig selv, fokuserer du energien og udsender din unikke kraft.


ACCEPTENS betydning for din PERFORMANCE:

Du transformerer din energi
Du vender svagheder til styrker
Du er naturligt til stede og tør fejle
Du får hul igennem til publikum

OMSORG - VÆR GOD VED DET


Tredje trin i TRUEFORMANCE-METODEN handler om at tage dig aktivt af de områder i dig selv, som mangler anerkendelse. Der er årsager til, at du kan føle dig utilstrækkelig, og mange af årsagerne ligger som nævnt i den fortidige historik. Når du performer, kan du mærke disse følelser meget kraftigt. Man kan sige, at performance situationen viser dig, om du er fri eller ufri af følelser, der handler om at slå til.

Der er implicit en stor værdi i det vi vælger at skabe i livet, men uanset hvad du er i stand til, er fundamentet for succes - indefra og ud - at du kan se dig selv som enestående og værdifuld, fordi du er tilstede. Når alt kommer til alt, er tilstedeværelse den dyrebareste gave vi kan give andre mennesker, og derfor det aller vigtigste at kunne.

TRUEFORMANCE METODEN hjælper dig til, at give dig selv den nødvendige omsorg, for at du kan genopdage din unikke evne til at være tilstede, til glæde for dig, dine omgivelser - og din performance.


OMSORGENS betydning for din PERFORMANCE:


Du lærer at hele dig selv

Du får bevidsthed om dine reaktioner

Du tager ejerskab over din adfærd

Du møder udfordringer med større overskud

HANDLING - PERFORM DET


Fjerde udviklingstrin handler om at integrere det lærte i din performance – og i dit liv. Dette trin involverer dig på flere planer, og udfordrer dig til at tage dit liv så alvorligt, at du tør tage chancen og bringe arbejdet ud i den virkelige verden.

Vi arbejder i praksis med særligt fokus på din komfortzone, og du vil opdage hvor meget kraft og ægte liv der opstår, så snart du bevæger dig uden for det sårbare felt, som du tror er dit sikkerhedsrum.

Naturlige grænser er vigtige og gode, men vi har på et kulturmæssigt plan bevæget os væk fra naturligheden i os selv, og dermed opdyrket og overgjort behovet for grænser. Mange af de grænser, vi i god tro stiller op for os selv og kalder komfortzonen, er ofte begrænsende i forhold til oplevelse, naturlighed, autencitet og flow af energi i performance.

Når komfortzonen bevæger sig for langt ind over en oprindelig og naturlig evne til rummelighed og kontakt, gavner den ikke, men kvæler tværtimod den kraftfulde og performative energi. Trueformance arbejder at kunne rumme det levende felt, som findes udenfor komfortzonen, og vende dit ubehag til energi og kraftfuldhed, så du kan være i det, der sker i din krop.


HANDLINGENS betydning for din PERFORMANCE:


Du navigerer sikkert udenfor din komfortzone

Du får oplevelsen af ny kraft og ægte liv i dig selv

Du rykkerdine grænser for det mulige i performance

Du bliver en ultra levende og autentisk kommunikator

UDTALELSER


“Mere inspirerende menneske har jeg sjældent mødt! t rejse med Lotte er et privilegium. Ærlighed - Kærlighed - Et feminint kraftværk - det er Lotte Arnsbjerg!

Benny G. Jakobsen, Vice President, Head of People & Development, EPCO, Ørsted


At finde kernen og forstå, at det at være sårbar er din største styrke, at sætte ord på dine svagheder og største fortrydelser, din største frygt og hvad der gør dig glad og levende. Det er den værdifulde selvindsigt du får i arbejdet med Lotte. Det gør dig stærk!  Livsomvæltende fantastisk!”

Johan Christiansen, Business Controller


“Jeg har arbejdet sammen med mange gode konsulenter, rådgivere og coaches, men jeg har sjældent oplevet en person, der som Lotte Arnsbjerg, så umiddelbart var i stand til at give ekstrem præcis og vedkommende feed-back – med udgangspunkt i den enkeltes styrker og udviklingsområder. Tilbagemeldingen blev givet meget direkte, men stadig respektfuldt, og der var en tryg stemning under hele sceancen. Efter at have oplevet Lotte i denne rolle opfordrede jeg hende stærkt til at udskifte sin skuespiller karriere med en karriere indenfor Human Ressources.” 

Anja Hasselbalch, HR Direktør, forandringsledelse, organisationsudvikling.


“Lotte besidder en helt unik evne til at se igennem det enkelte menneske, afkode den sande personlige essens, bevidstgøre den og transformere den til adfærd. Jeg har gentagne gange oplevet Lotte’s sjældne kompetence i relation til udvikling af ledere, i grupper og 1-1 træning. Hun skaber et fantastisk, nærmest magisk rum af tryghed og transformerer med udtalt empati, absolut nærvær og stor ømhed for den enkelte. Ledere der har været i hænderne på Lotte fremstår med markant forøget nærvær og empatisk gennemslagskraft – og at opleve mennesker på ekstrem kort tid opnå en bevidstgørelse af sit sande jeg, er en meget stor oplevelse. Det har Lotte givet mig. Jeg uddyber meget gerne” 

Flemming Egtved, Partner Oaklins Denmark


Lotte Arnsbjerg – en unik guide i ledelse!

“Der er mange bud på hvad god ledelse er. At være autentisk er en grundforudsætning for en række af de andre ledelseselementer som åbenhed og kommunikation. Betydningen af at være autentisk er derfor afgørende for at være en god leder.  Der er mange grunde til hvorfor vi ikke er 100% autentiske; tillært adfærd, diverse oplevelser gennem livet, etc. Autenticitet er ikke bare at turde stå ved den man virkelig er, men også at kunne opnå tilstrækkelig selvindsigt, til at faktisk at kunne at være og bruge “sig selv”. Opnåelse af selvindsigt som vejen mod at kunne være autentisk er en personlig rejse som kræver disciplin, metoder og vedholdende arbejde med sig selv. Jeg har gennem flere år haft Lotte til at hjælpe mig med denne rejse, som ville have været umulig at foretage alene. Hun har en aldeles unik evne og metode til at arbejde med andre mennesker, og til at skabe markante resultater i et personligt udviklingsforløb. Lotte er kort og godt en fantastisk og unik guide til at nå frem til bestemmelsesstedet: Dig selv.” 

Hans Ottosen, Investor and Board Executive


“Jeg har gennem 10 år som leder arbejdet med forskellige tilgange til at udvikle kommunikation og formidling hos mig selv og mine medarbejdere, og jeg har aldrig tidligere oplevet et så effektfuldt forløb som de seneste 6 måneder hos Lotte. Den magi, der af og til opstår i ægte og virkningsfuld kommunikation, skabes når der er nærvær, accept og ærlighed. Gennem træningen har jeg fået en meget tættere kontakt med de tre begreber og en langt større forståelse af mig selv, når jeg kommunikerer. Lotte er knivskarp til at afkode behovene og målrette træningen derefter. Træningsmetoderne er unikke,  alsidige og meget, meget effektive. Jeg kan varmt anbefale Lotte til alle, som ønsker at arbejde med sig selv, og udvikle deres kommunikation.”

Søren Ranneries, Head of Engineering at Copenhagen Offshore Partners


“Den særlige Lotte Arnsbjerg-cocktail, der gør hende til en fremragende kursusleder, består i følgende: Lotte ser klart det unikke potentiale, der ligger i ethvert menneske og har sans for en persons sande natur. Samtidig spotter hun hurtigt, hvad der evt. forhindrer dette i at få plads, i at blive forløst. Med sin store faglighed, intuition, indfølingsevne, humoristiske sans, ønsket om det bedste for alle og kærlige væremåde gør hun det, der skal til for, at hver enkelt kursist flytter sig tættere på at elske at være sig selv og at udtrykke og vise dette selv til andre mennesker – og det hele på en måde, hvor man som kursist hele tiden føler sig fuldkommen tryg.” 
Anja Nielsen, Skuespiller og digital redaktør, Ældre Sagen


“Lotte har en fantastisk evne til at se ind i mennesker. På meget kort tid kan Lotte fornemme hvem du er og hvad der skal til for, at du får flyttet grænser, som gør dig til en langt bedre kommunikator. For mig har mødet/arbejdet med Lotte betydet en enorm udvikling i forhold til at finde ro i mig selv. Og så er jeg blevet så meget bedre til at træffe beslutninger. Jeg står gerne til rådighed, hvis du ønsker uddybelse.” 

Jan Ipsen,  Direktør/Director at Bergsten Timber A/S


“Jeg er nået et kæmpeskridt videre med min tilgang til performance. Lotte har en fantastisk fornemmelse for hvor mennesker er, og hvilket skub vi især vi trænger til. Hun er altid fuld af overraskende ideer, så det bliver både fantastisk sjovt, og helt igennem rørende, stærkt og udviklende at tilbringe en dag i hendes træning.”

Cindy Lynn Brown, Forfatter


“Hvis du vil udfordres og rykke dig virkelig mærkbart og levende ud af din begrænsende komfort zone, så skal du arbejde med Lotte Arnsbjerg. Du kommer igennem hele dit register, opnår sceniske færdigheder og mærker tydeligt hvor du skal hen. Du finder også frem til skjulte talenter i dig selv. Lotte er ganske enkelt en sjældent formidabel performance træner.”

Thomas, Hoffmann, Hoffmann Management


“Forstil dig en væg. Bag væggen, som i et H.C.Andersen eventyr, ligger al den glæde og personlig power, som vi kan drømme om. Foran den ligger vores nu. Der stod jeg, før jeg mødte Lotte. Der, i min så kaldte komfortzone, zonen hvor jeg levede, arbejdede og gentog til mig selv hele tiden, at det var der jeg ville være, foran vægen, hvor jeg var sikker, og ikke viste mig selv. Den anden side, var jo kun en drøm. Her kommer Lotte ind i billedet, hun kommer ind langsomt og forsigtigt, hun er oprigtigt interesseret  i min udvikling, hun vækker mig, og uden at presse mig, åbner hun en dør i væggen, ind til drømmen, til alt det jeg er. Mine kræfter, mine skjulte ressourser, mine unikke evner og en udstråling, jeg kun turde drømme om kunne være min. Og så inviterer hun mig indenfor… i min egen vildeste drøm. I starten er jeg selvfølgelig bange at komme ind. Hvad hvis jeg ikke er god nok, hvad hvis min drøm kun er en illusion.. Men "Hvad hvis” eksisterer ikke for Lotte. Hun tog mig i hånden, ligesom hun vil tage dig i hånden, og hun åbner døren den på vid gab, så alle lys og levende farver berører mig (eller dig). Hun tror på os og hun tror så stærkt, at vi også begynder at tro på os selve. Lotte hjælper mennesker med at finde deres ægte selv og virkelig at tro på den. Og med troen får vi evnerne til at lade døren stå åben, gå igennem den, igen og igen og gøre drøm til virkelighed.”

Vera Kircheva Angelova, Senior Export Cable Engineer


“Jeg har deltaget i et fantastisk kursus med Lotte Arnsbjerg som underviser. Kurset Personlig gennemslagskraft har virkelig udviklet mig. Den nervøsitet som jeg tidligere havde i forbindelse med f.eks. en fremlæggelse, som føltes som en knude i maven og som jeg forsøgte at ignorere, fordi jeg troede at det var måden at håndtere det på, - er nu blevet til en kraft jeg kan bruge. Lotte har lært mig, at uro og nervøsitet bliver til kraft, når jeg accepterer hvad der sker i mig. Det skærper min opmærksomhed på hvilket budskab der er vigtigt for mig at få frem når jeg fremlægger for en forsamling. Jeg er blevet venner med min nervøsitet. Når jeg tager hånd om den i stedet for at lade som om den ikke er der, bliver jeg øjeblikkeligt meget skarpere og mere fokuseret i det jeg kommunikerer. Lotte har i høj grad været med til at skabe den forandring for mig. Hun er  utrolig dygtig til at sætte ord på hvilke signaler jeg sender med mit kropssprog, og hun sætter brugbare ord på hvordan jeg kan bruge min energi og tankevaner positivt. Det gør en kæmpe forskel.”

Mogens Andreasen, Associate Manager, Reliability & Planning at Novo Nordisk A/S


“Lotte Arnsbjerg har været fantastisk til at finde mig, lige der hvor jeg var. Hun har også været fantastisk til at videregive sin viden og indsigt til mig, i et sprog som jeg forstod og som jeg tydelig kunne føle hvad betød. Det er ikke mange mennesker, der har kunne ramme så tæt på, som Lotte har gjort. Mange ting står så meget mere klart for mig i dag end før jeg mødte Lotte.”

Anja Okholm, Lead Asset Analyst at Cerius and Radius Elnet


“De fleste anerkender menneskers kompleksitet.  Men glemmer, at være åben for deres egen.

Lotte evner at se gennem kompleksitet og blev min guide på en rejse til sider af mig selv, jeg ikke kendte eller troede på var mine. Det åbnede til helt nye veje for en mere hel kommunikation. En rejse venter for den, der tør sætte sin modvilje på prøve.”

Jens Verner Jørgensen, Driftsmester Avedøreværket


“Det bedste forløb, hvis du vil flytte dine grænser og udvikle dig. Din autenticitet kommer så tydeligt frem, Lotte er helt fantastisk. Hun giver ikke op - alle deltagere får lige netop det, de skal bruge. Så er du leder, foredragsholder eller på anden måde brug for at være på - så er dette helt sikkert det bedste du kan gøre for dig selv.”  Rikke Hartmann Bossen,  Legendarisk Ledelse


“Lotte Arnsbjerg er en helt anderledes og unik kilde for inspiration til erhvervsledere. Lottes baggrund som skuespiller og performer, betyder anden tilgang til personlig udvikling og performance end det som normalt er kendt i erhvervslivet. Derudover har Lotte et ganske særlig positivt menneskesyn, baseret på kærlighed til livet- og til hendes medmennesker. Lotte hjalp mig til at tænke ud af boksen med færre begrænsninger i tankerne om mig selv, at blive bevidst om egne værdier, og ikke mindst være til stede i nuet. Jeg anbefaler varmt et forløb med Lotte som performance coach. Det er et forløb, som man aldrig glemmer og altid kan gøre brug af.”  

Michael Riis, CEO – H.P. Therkelsen A/S


“Jeg har i flere sammenhænge og i forskellige virksomheder arbejdet sammen med Lotte Arnsbjerg. De fleste projekter har handlet om min egen eller kollegaers personlige udvikling, men også omkring motivation og inspiration. Der er ingen tvivl om at Lotte har en fantastisk gave både i form af hendes faglige baggrund, men også hendes helt unikke og særlige evne til at se og afkode de mennesker hun har med at gøre. Lotte kombinerer sin faglighed og evne top professionelt og med stort udbytte til følge for dem hun arbejder med. Personligt har jeg gennemgået en personlig udvikling og fundet mine sande værdier og egenskaber igennem mit arbejde med Lotte. Jeg er helt sikker på at mit og andres arbejde med Lotte har gjort mig/dem til en bedere leder. Lotte er nok den mest inspirerende, nærværende og karismatiske person jeg nogensinde har arbejdet med.” 

Jørn Duhn, Managing Partner AIMS Denmark - CEO Unique Human Capital


“Hvis du virkelig ønsker et rykke dig selv, er Lotte en fantastisk facilitator for det. Hun formår på utroligt kort tid at se ind i mennesket bag facaden, og med udgangspunkt i det tager hun fat om selve coachingdelen. Den bliver som et resultat heraf, langt mere vedkommende og personlig end jeg tidligere har oplevet det.”  

Poul Bastrup, Marketingstrategi, ledelse & forretningsudvikling,  resultatorienteret forandringsledelse