top of page
 True Performance

Nyskabende powertræning for ledere og ansatte. Kursets varighed tilrettelægges i samarbejde med virksomheden udfra specifikke behov, og kan strække sig fra 1-3 fulde dage. Tilbud gives efter uforpligtende møde. 

 

Mulighed for levende musiker på kurset, hvilket intensiverer processen.

 

Dette kursus giver jeres gruppe et kærligt spark og et fælles afsæt for intern og ekstern vækst. I vil opleve hvor klart alting bliver, når den menneskelige natur kommer i spil, og når kroppens fintfølende ressourcer får lov at være med.  

 

Min arbejdsform går tæt på, også på det personlige plan, men altid i en stemning af respekt, tillid og omsorg. I vil opleve dybde, alvor, erkendelser, aha-opdagelser, masser af humor og grin, og måske også lidt tårer. Det hele er med, fordi jeg målrettet sigter efter at få hele mennesker på banen.

 

 

Det kendetegnende for dette kursus, er at der fra start skabes et rum, hvor tingene kan siges og mærkes som de er. Det som avler ubehag og modstand, identificeres og vendes til brugbar kraft. Der opstår en gensidig respekt og opmærksomhed i teamet, og det bliver tydeligt, hvordan de personlige ressourcer styrkes, og skaber retning for autentisk, levende og kreativ performancekultur.  

 

Træningen tager afsæt i arbejdet med komfortzonen, det levende kropssprog og troen på, at det som tilsyneladende mangler, allerede er tilstede. Arbejdets fokus er personlig kraft, udstråling og absolut scenisk frihed i forbindelse med præsentation, formidling og kommunikation.

 

Den enkelte oplever hvor befriende let det er at performe, når indre modstandes årsager identificeres og anerkendes. 

 

Gruppen oplever hvor livsbekræftende og styrkende det er, at se hinanden slippe kræfterne løs og give med hele personligheden.  

Der arbejdes med:

fortidig historik

det indre barn

tankevaner

kropssprogets signaler

grounding og centrering

nuets kraft

nærvær

sansetræning

komfortzonen

talentets natur 

visualisering 

afspænding

vejrtrækning

improvisation

præsentation 

at connecte med et publikum

personlig gennemslagskraft

stemmens virkemidler

nervøsitet og energi 

udstråling og karisma

bevidsthed og magnetisme 

gruppedynamik

tempo og timing

bottom of page