top of page
PRIS:  1195 Kr.
 
Sted:  Dansk Skuespiller Forbund, Tagensvej 85, 2200 København.
 
Næste kursus:     2. oktober  kl. 11.00 - 18.00
 

Spirit in drama

 
Dette kursus er målrettet dig, som ønsker at arbejde spirituelt med din performance - og din væren i livet.
 
I mit arbejde med performance igennem mere end 30 år, har jeg opdaget en ny tre-enighed: Sjælen, hjertet og kroppen.
Ved at lade disse tre mødes og samarbejde om det sceniske udtryk, opstår den rene magi.  

Jeg har også opdaget at forudsætningen for vedvarende forandring, er at hvad der følelsesmæssigt foregår i dig må have udtryk, stemme og bevægelse.

Her er drama og scenisk udfoldelse et fantastisk stærkt værktøj, som for alvor flytter dine grænser og åbner for din sjæls nærvær. Når du arbejder dramatisk tager din udvikling voldsom fart. Og når dramaet suppleres med din spirituelle bevidsthed og energi, banes vejen for en helt ny tilgang til autentisk tilstedeværelse og mærkbart nærvær i din performance. 

Glæd dig til denne nye workshop, som møder dig lige hvor du er, - og derfra åbner døren til dit indre skatkammer.

Du lærer at forbinde dig selv med dine medfødte unikke ressourcer, og får værdifulde værktøjer til hvordan du kan bruge sjæls-nærvær i performance og kommunikation - og i dit liv. 

Der er levende musik til træningen gennem hele dagen, fordi jeg gennem de sidste par år har erfaret at live musikalsk følgeskab åbner ind til områder i sjæl og bevidsthed, hvor ord og tanker kan virke begrænsende for, hvor langt du går med dig selv.   

 

 

Målgruppe: Alle som ønsker at erstatte en for snæver komfortzone med klar og mærkbar tilstedeværelse. Forhåndskendskab ikke nødvendig. 
Alle kan være med. 

 

Vi arbejder med:

 

·  drama og improvisation
·  stemmen og ur-lyde
·  slow- motion og bevægelse
·  masker og gestus
·  visualisering
·  afspænding
·  drømmespil og sind-billeder
·  kontakt-improvisation

 
 
 
 
bottom of page