top of page

Kom til gratis og inspirerende mini- workshop for  Ledere og HR ansvarlige om transformation og personlig gennemslagskraft

 Tirsdag 21. februar kl. 13-16  i Ubuntu Huset - Købmagergade 43,1 - København

Gennem 4 udviklingstrin vender Trueformance metoden nervøsitet og uro ved optræden til personlig gen- nemslagskraft og scenisk
udstråling.

Træningen sikrer generobring af medfødte, unikke evner og frihed under performance - og hjælper dig og/eller andre i din organisation til at være stærkt og klart tilstede i kom- munikation og formidling.

Forskellen opnås hurtigt og tydeligt - det bliver både sjovt, inspirerende og givende at performe.

Vi håber du har mulighed for at deltage i denne dag fuld af læring og udvikling, og glæder os til at inspire- re dig.
Vi vil videregive grundstenene i vores anderledes og naturbaseret håndte- ring af nervøsitet, manglende perfor- mer frihed, begrænsende mindset, komfortzone-besvær, uro og ubehag, diffust kropssprog med mere. 

Dette og mere får du med:

Viden om dine reaktioner, når du performer

Hvordan du kan forberede dig bedre og på kortere tid

Værktøjer til praktisk træning i håndtering af nervøsitet, sceneskræk, manglende fokus, indre uro og andre uhensigtmæssige reaktioner

Stof til udvikling og refleksion Tankevækkere


Aha oplevelse

Inspiration Underholdning 

mini - workshop

Velkommen til en sjov, anderledes og vedkommende dag, som vil hjælpe dig til at få langt mere ud af din performance og kommunikation - og give dig masser af ideer og inspiration til træningsmuligheder.

Målgruppe: HR ansvarlige og ledere. 

Tilmelding:

Tak for tilmeldingen

Ubuntu Huset - Købmagergade 43

bottom of page