top of page
 

TRUEFORMANCE

fordi teknikker ikke er nok

 

KENDER DU DET?

 

​​Du står foran et publikum. Du har forberedt dig godt, og du synes du har styr på det. Men noget begynder at skride, og det fylder mere og mere. Du tænker på om publikum kan mærke, hvor nervøs du er og du føler dig nøgen og eksponeret. Uroen vokser og du mister overblikket. Du har mest lyst til at flygte, det skal bare overstås. Uroen forplanter sig i publikum. Det synlige ubehag har taget over og det du er her for at formidle, er trådt i baggrunden. 

 

Noget af et skræk scenarie. Men bare rolig, situationen kan undgåes. Performance kan blive din yndlingsbeskæftigelse.  

HVORFOR SKER DET?

 

Din krops reaktioner er et refleksivt svar på dine tanker. Din krop, din stemme og din udstråling spejler din vurdering af dig selv når du performer. Selvom du har styr på indlærte teknikker, er den indre følelse den dominerende faktor. Din dom over dig selv kan ikke skjules og den påvirker publikums oplevelse af dig og din performance. 

 

SÅDAN ARBEJDER VI

 

Trueformance-træningen arbejder med dig på mange planer, og udvikler dig privat og professionelt. Det er ikke terapi, men kan indimellem opleves terapeutisk, fordi du kommer i berøring med dybe lag i din opfattelse af dig selv. Hvor terapi ofte tager udgangspunkt i samtale, tager TRUEFORMANCE afsæt i alt det som din krop og dit udtryk fortæller, og finder på kort tid vejen og kontakten til dit performer talent. 

 

Gennem 4 udviklings trin hjælper TRUEFORMANCE træningen dig til at gen-erobre dine medfødte evner til at bruge din unikke personlige kraft og være dig, som du er. Du mærker hurtigt forskellen - det bliver sjovt og dybt inspirerende at performe - og dit publikum  begynder at give dig en meget mere levende og positiv feedback. 

 

Resultatet er ægte forandring for mennesker og business. 

 

Du allerede har det i dig, som der skal til for at levere en blændende performance 

De 4 nødvendige udviklingstrin

ERKENDELSE  

ACCEPT  

OMSORG  

HANDLING

 

 

At stå overfor et publikum er som at sætte sig selv under et forstørrelsesglas. Det bliver tydeligt, hvad du tænker om dig selv. Hvis du bedømmer dig selv negativt reagerer din krop.  

Og det gør den, fordi den er din ægte ven.

Første udviklingstrin i TRUEFORMANCE-TRÆNINGEN er at opnå bevidsthed om de forskellige reaktioner du oplever i din krop, når du er "på".

 

De fleste af os har lært at gøre noget for at være noget.

Som børn var vi i kontakt med vores egen skaberkraft, energi og kreativitet, men gennem opdragelsen har vi lært at begrænse os. Nu skal vi på mange måder aflære os den læring, der handler om at være korrekte fremfor levende. Vi skal lære at blive ægte levende igen.

 

I det performative øjeblik går du ind i en tilstand, hvor alt som foregår i dig, bliver forstørret. Det kan ikke gemmes væk, og selvom du lader som om, det ikke er der, er det der alligevel.

At blive en stærk performer begynder med at erkende hvad der sker i dig. 

ERKENDELSE  - KEND DET

 

 

 

ERKENDELSENS betydning for din PERFORMANCE:

 

Du møder det, der holder dig tilbage

Du forstår dine reaktioner

Du rummer det, der sker

Du ser alt i dig som en brugbar kraft

 

 

ACCEPT - ANERKEND DET

 

 

 

Andet trin i TRUEFORMANCE-METODEN handler om at anerkende din krops reaktioner, og værdsætte dem, som naturlige svar på oplevelser, erfaring - og tanker om dig selv i forhold til en præstation. Når du forholder dig med accept til det som foregår i dig, sker der en mærkbar og synlig tranformation. Alene fordi du ikke behøver at kæmpe imod dig selv. Spændinger slipper og bliver til udstråling og performativ energi. 

 

Det er mere enkelt end du tror: Vær ærlig overfor det som sker i dig, anerkend det, og giv det plads. Din bevidsthed vil transformere det til energi, som skaber retning, kraft, og varme, der ekspanderer i kontakten med publikum. Det er som at sætte stikket i kontakten. Når du giver dig selv lov til at være tilstede med det der er, i stedet for at dømme dig selv, fokuserer du energien og udsender din unikke kraft.  

ACCEPTENS betydning for din PERFORMANCE:

 

Du transformerer din energi
Du vender svagheder til styrker
Du er naturligt til stede og tør fejle
Du får hul igennem til publikum

 

 

 

OMSORG - VÆR GOD VED DET

 

 

 

Tredje trin i TRUEFORMANCE-METODEN handler om at tage dig aktivt af de områder i dig selv, som mangler anerkendelse. Der er årsager til, at du kan føle dig utilstrækkelig, og mange af årsagerne ligger som nævnt i den fortidige historik. Når du performer, kan du mærke disse følelser meget kraftigt. Man kan sige, at performance situationen viser dig, om du er fri eller ufri af følelser, der handler om at slå til.  

 

Der er implicit en stor værdi i det vi vælger at skabe i livet, men uanset hvad du er i stand til, er fundamentet for succes - indefra og ud - at du kan se dig selv som enestående og værdifuld, fordi du er tilstede. Når alt kommer til alt, er tilstedeværelse den dyrebareste gave vi kan give andre mennesker, og derfor det aller vigtigste at kunne.   

 

TRUEFORMANCE METODEN hjælper dig til, at give dig selv den nødvendige omsorg, for at du kan genopdage din unikke evne til at være tilstede, til glæde for dig, dine omgivelser - og din performance.

OMSORGENS betydning for din PERFORMANCE:

 

Du lærer at hele dig selv

Du får bevidsthed om dine reaktioner

Du tager ejerskab over din adfærd

Du møder udfordringer med større overskud 

 

 

 

 

HANDLING - PERFORM DET

 

 

 

Fjerde udviklingstrin handler om at integrere det lærte i din performance – og i dit liv. Dette trin involverer dig på flere planer, og udfordrer dig til at tage dit liv så alvorligt, at du tør tage chancen og bringe arbejdet ud i den virkelige verden. 

 
Vi arbejder i praksis med særligt fokus på din komfortzone, og du vil opdage hvor meget kraft og ægte liv der opstår, så snart du bevæger dig uden for det sårbare felt, som du tror er dit sikkerhedsrum. 

 

Naturlige grænser er vigtige og gode, men vi har på et kulturmæssigt plan bevæget os væk fra naturligheden i os selv, og dermed opdyrket og overgjort behovet for grænser. Mange af de grænser, vi i god tro stiller op for os selv og kalder komfortzonen, er ofte begrænsende i forhold til oplevelse, naturlighed, autencitet og flow af energi i performance.

 

Når komfortzonen bevæger sig for langt ind over en oprindelig og naturlig evne til rummelighed og kontakt, gavner den ikke, men kvæler tværtimode den kraftfulde og performative energi. Trueformance arbejder at kunne rumme det levende felt, som findes udenfor komfortzonen, og vende dit ubehag til energi og kraftfuldhed, så du kan være i det, der sker i din krop. 

HANDLINGENS betydning for din PERFORMANCE:

 

 

Du navigerer sikkert udenfor din komfortzone

Du får oplevelsen af ny kraft og ægte liv i dig selv
Du rykker dine grænser for det mulige i performance
Du bliver en ultra levende og autentisk kommunikator

 

 

 

 

 

bottom of page